Obsah

Odběr zpravodaje

Investice do dobré tepelné izolace se rychle vrátí

Aktuální požadavky kladené na energetickou hospodárnost budov novostaveb i rekonstrukcí staví širokou stavební veřejnost před základní otázky proč izolovat a jaký izolant použít? 

Proč zateplovat?

Více než třetina celkových emisí CO2 vzniká v důsledku potřeby udržení teploty v budovách. Proto jsou požadavky pro energetické výkony obytných a užitkových staveb velice náročné. To vše vyžaduje nové metody výstavby a úprav i stále dokonalejší materiály.

Stoupající ceny energie a velké teplotní rozdíly v našich klimatických podmínkách v průběhu roku způsobují nárůst nákladů na udržení správného prostředí v budovách. Je velmi náročné dosáhnout a udržet s omezenými prostředky konstantní teploty a maximálně optimalizovat vnitřní klima.

 

Jaký izolant použít?

Na tuto otázku jsme se snažili odpověďět v předchozím článku. Už víme, že pro bytové domy jsou nejčastěji využívány zejména pěnové materiály, ke kterým řadíme polystyreny (pěnový – EPS a extrudovaný – XPS), polyuretany (PUR pěny) a minerálně vláknité, které zahrnují kamennou a skelnou vlnu. Tyto materiály se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Některé konvenční materiály se tak mohou jevit problematickými, zejména z důvodu efektivního kotvení.

 

Moderní izolace z rezolové pěny

Jedno z možných řešení zejména pro náročnější rekonstrukce mohou nabídnout inovativní produkty Kingspan Izolace dosahující v této oblasti vynikajících hodnot a zároveň splňují veškeré povinné technické normy (ČSN: 73 0540-2), například prémiové produktové řady Kingspan Kooltherm®, kde je dosaženo součinitele tepelné vodivosti λ již od 0,020 W/(m.K). Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je vyrobena z rezolové pěny. Jádro desky tvoří tuhá resolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Deska je na obou stranách opatřena povrchovou úpravou, netkanou textilií na bázi skla, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Výrobek je standardně k dostání s rovnými stranami v rozměrech 1200 × 400 mm. Desky o tloušťce větší než 140 mm se dodávají s polodrážkou. 

Řešení i pro náročné rekonstrukce

Mimo jiné je nezanedbatelný i celkový dojem ze vzhledu budovy po aplikaci ETICS pomocí konvenčních izolantů, kde velmi silné obrysy zateplovaných konstrukcí či řešení detailů v oblasti ostění oken či parapetů vyvolávají nepatřičný dojem dodatečného „obalu“ původní struktury fasády. Konvenční řešení s využitím tradičních zateplovacích materiálů zcela pochopitelně v mnoha případech naráží na estetické pochopení nejen u laické veřejnosti, ale i u příslušných orgánů památkové péče, které z těchto důvodů u exponovaných objektů v centrech měst logicky často nedají k záměru realizace ETICS vůbec souhlas, čímž znemožní uživatelům objektu jeho celkové zhodnocení v oblasti energetických úspor.

Rezolové izolace Kingspan Kooltherm® otevírají projektantům, investorům a zejména uživatelům další možnosti. Produkt Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska byl například úspěšně použit při realizaci náročného zateplení obytného souboru Nová Doba v Bratislavě. Díky vynikajícím tepelněizolačním parametrům materiálu bylo dosaženo aktuálních požadavků normy na energetickou hospodárnost budov, přičemž se důsledně dodržely i opodstatněné požadavky na minimální tloušťku izolantu ze strany památkové péče.

 

Izolace, která přináší peníze

Výhody ultratenké izolace z rezolové pěny Kingspan Kooltherm® se ale projeví nejen při obnovách domů s památkovou ochranou. Následující detail provedení zateplení lodžie v rámci ETICS v případě jednoho z nejčastěji řešených panelových domů VVÚ–ETA názorně popisuje výhody plynoucí z použití Kingspan Kooltherm® K5.

Kromě zcela jasných a konkrétně popsaných výhod v oblasti využití prostoru lodžie a efektního zateplení kritických oblastí je nutné vzít v úvahu i hodnotu bytové jednotky po aplikaci ETICS. Patrné je zejména zhodnocení takto zatepleného prostoru, vyplývající z půdorysu řešené lodžie, která je velmi často realitními společnostmi oceňována jako součást celkové plošné výměry bytu.

V tomto konkrétním případě je užitná plocha bytové jednotky po aplikaci Kingspan Kooltherm® K5 téměř o 1 m2 větší, než při použití konvenčních izolantů. V případě metropolí to může znamenat nárůst reálné hodnoty bytu až o 30 tis. Kč.

Produkty Kingspan Kooltherm® vám umožní se při realizaci ETICS vyhnout mnoha úskalím a umožní trvalé navýšení tržní hodnoty řešeného objektu.

 

Kingspan Izolace

Business Center Rokytka,

Sokolovská 270/201,

190 00 Praha 9

www.kingspaninsulation.cz