Obsah

Odběr zpravodaje

Historie izolačních systémů

Odkud se vzala potřeba zateplovat naše obydlí? Můžeme říci, že zateplování jako takové je staré asi tak jako lidstvo samo. Od pradávna lidé touží po teplém domovu, kde si mohou odpočinout a kde se chtějí cítit bezpečně a pohodlně. Potřeba zateplovat naše obydlí a zkvalitňovat je, se tak nezměnila. Už v době kamenné lidé zateplovali např. mechem či jehličím, hledali pro svá obydlí taková místa, která byla spíše v zákrytu, postupně se začínaly využívat materiály s nižší lepší tepelnou vodivostí.  Od doby kamenné uplynulo několik století a potřeba zateplovat svá období se nezměnila, změnily se však izolační materiály, které k tomu využíváme.


Už od pravěku víme, že se při zateplování vycházelo z přírodních materiálů, které se staly základem pro úplně první aplikace zateplovacích systémů. Za nejstarší tepelněizolační materiály bychom mohli považovat např. seno, lišejníky, slámu, dřevo nebo hlínu.

Mezi první promyšlené zateplovací materiály můžeme řadit tzv. dřevovláknité desky, které jsou známé jako heraklitové desky anebo desky z lněného pazdeří. Tyto desky, které se vyztužovaly rabicovým pletivem a připevňovaly se k povrchu mechanicky, se však kvůli objemové nestálosti často trhaly a degradovaly.

Teprve v první polovině 20. století přicházejí na řadu syntetické materiály a to díky velkému rozmachu chemického průmyslu. Doslova revolučním výrobkem se v tomto období stává polystyren. Avšak první polystyrenové izolační desky se začínají vyrábět a využívat až koncem 50. let.

Postupujeme-li v našem výčtu dále, tak v 70. letech přicházejí na řadu minerální vaty, které mají oproti stávajícím izolačním materiálům lepší vlastnosti (např. difuzní odpor, požární bezpečnost).

Určitě nesmíme opomenout zmínit i omítky, které prošly svým vývojem. Od původně silnovrstvé klasické minerální omítky se brzo začalo opouštět, a proto se postupně přecházelo na omítky tenkovrstvé a disperzní pastovité směsi.

Jak to vypadalo se zateplováním u nás?

Vývoj izolačních materiálů probíhal zejména v zahraničí. Jak je to tedy s dodatečným zateplováním u nás? Na počátku 70. let se začaly projevovat špatné tepelné vlastnosti prvních panelových soustav, které byly na našem území realizovány v 50. letech. 

Jako první izolant staveb se začaly využívat polystyrenové desky, které se vkládaly do bednění. Klasický zateplovací systém, jak jej známe v současné době, se na našich stavbách začal využívat v 80. letech. Avšak užité materiály v kontaktním systému neměly odpovídající kvalitu, a tak docházelo k závadám na fasádě (objevovaly se různé trhliny). Také kotvení systému v té době probíhalo zcela jiným způsobem, než na jaký jsme dnes zvyklý. K ukotvení se užívaly prosté hřebíky, k lepení se používalo lepidlo na obkladačky a fasáda byla štuková. Takto špatné technické provedení se příliš neosvědčilo a na osvědčenou kvalitu si kontaktní systém musel počkat až do pádu železné opony.

Kontaktní zateplovací systém měl svá úskalí a neměl příliš dobrou pověst, naproti tomu se v 80. letech dostává na výsluní izolační omítkovina – thermafix, která byla vyvinuta na našem území. Byla to lehká omítka nanášena postřikem na podklad. Tato omítkovina byla hojně využívána hlavně na štítové stěny panelových domů.

Dalším způsobem zateplování, který se u nás využíval, bylo zateplování minerálními deskami s provětrávanou vrstvou. Bohužel i tento izolant časem ukázal své limity v ukotvení, čímž docházelo k jejich sesouvání, což se dnes díky novým materiálům naštěstí již neděje.

V 90. letech se díky zahraničnímu dovozu dostávají na náš trh lepší materiály, které se odrazí i v lepší kvalitě zateplovacích systémů. V současnosti se můžeme na trhu setkat s širokou škálou různých izolantů a zateplovacích systémů, ve které se laická veřejnost nemusí příliš orientovat. Proto je nutnou samozřejmostí konzultace s odborníky, kteří navrhnou správné řešení pro daný povrch a místo určení.

S rozvojem pasivních a nízkoenergetických staveb je vyvíjen také tlak na zlepšování parametrů izolačních materiálů, proto můžeme očekávat, že kvalita zateplovacích systémů se bude v budoucnu jen zdokonalovat a zlepšovat.

 

Autor: Pro náš dům, z.s.